Kiirlaen – võtta või jätta?

Facebook
Twitter
Email

Kui juttu tuleb erinevatest krediiditeenustest, ei saa mööda vaadata kiirlaenudest. Tegemist on väga levinud laenutootega, mis võimaldab tarbijatel rahasüste saada eelkõige kiiremateks väljaminekuteks. Kuigi selline võimalus kõlab mugavalt ning võib esmapilgul omada päästerõnga hõngu, on siiski palju, mida kiirlaenude kasuks otsustamisel arvestama peab. Saamaks erinevate laenuandjate pakutavast selget ülevaadet, lähtusime kiirlaenude võrdlemisel järgmisest: laenusumma võimalikud vahemikud, laenu kogukulu ehk KKM, tagasimakseperioodi paindlikkus.

Kiirlaen - võtta või jätta

 

Milliste tunnuste järgi on võimalik ära tunda klassikaline kiirlaenu pakkumine?

Kiirlaenude näol on tegemist teenusega, mis on turul olnud kättesaadav juba pikka aega. Usutavasti mäletavad paljud veel “piiks-piiks ja raha tuleb!” reklaame, mis käisid kiirlaenude taotlemisega nii telerist kui raadiost vahetpidamata kaasas. Mõistagi kogus kiirlaenude-sugune nutikas lahendus tarbijate seas hooga tuure ning nende populaarsuse kiire kasv oli aktiivse reklaami toel igati loogiline tulem.

Kuna algupäraselt oli kiirlaenu taotlemine võimalik tekstisõnumi teel, korjati esmast tuntust endale just SMS-laenudena. Paljude tarbijate jaoks ongi just see nimi tänase päevani kiirlaenude kirjeldamisel võrdusmärgiks. Teenus ise võimaldas tarbijatel raha hankida loetud sekunditega ning seda kasvõi poe kassajärjekorras seistes.

Suure pauguga alanud teenus võttis masu ajal küll tõsisema pöörde, kui selgus, et kõrged intressikulud tarbijaid liigselt koormama hakkasid ning paljud seetõttu võlakeerisesse sattusid. Õnneks on tänase seisuga riik erinevaid finantsteenuseid, sealhulgas ka kiirlaene, reguleerima hakanud. Sellega koos on tarbijate teadlikkus erinevatest krediiditeenustest paranenud ja olukord seega tunduvalt parem.

Kiirlaenude fenomen on nende kirevat ajalugu silmas pidades olnud kõike eelnevat silmas pidades märkimisväärne. Kahetsusväärne on aga see, et inimeste umbusk selle laenutoote suhtes ei ole kuidagi lahtuda tahtnud. Meie usume siiski, et oskuslikult planeerides ning piisava eeltöö korral on võimalik ka kiirlaenude seast täiesti mõistlik teenus leida.

Kiirlaenude kasutamise kasuks räägib eeskätt kiirus ning igapäevaste kulutuste katmiseks mõeldud paraja suurusega rahasummad.

 

Milliste väljaminekute tegemiseks sobib kiirlaen?

Nime poolest sobib kiirlaen ootamatu iseloomuga kulutuste tegemiseks. See tähendab, et kreediteenus on sobilik selliste väljaminekute katmiseks, millega üldjuhul ei ole igakuise eelarve planeerimisel osatud arvestada. Sestap ongi laenuraha mõeldud kasutamiseks rahasüstidena, näiteks sellises olukorras, kus uue palgapäevani on veel jäänud natuke minna, kuid raha oleks kohe vaja.

Kiirlaen sobib kasutamiseks järgnevatel eesmärkidel:

 • ootamatu raviarve (näiteks hambaraviga seotud kulud);
 • mõni teenuse arve, mille maksetähtaeg ei kannata ootamist palgapäevani;
 • väiksema kodumasina või mööblieseme soetamine;
 • igapäevaste (hädavajalike) kulutuste katmine.

 

Milliste väljaminekute tegemiseks see ei sobi?

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et kiirlaen sobib hästi kõikide väiksemat sorti kulude katmiseks, tasub laenuvõtmisse suhtuda siiski teatava reservatsiooniga. Ükskõik millise krediiditeenuse kasutamine pole soovitatud järgmisteks tegevusteks:

 • meelelahutus ja pidustused;
 • võla kustutamine;
 • “igaks juhuks” varuraha tekitamine;
 • emotsiooniostud, mis pole hädavajalikud (riided, ehted jms).

 

Pidades silmas eelnevat, on põhirõhk sellel, et laenamine peab olema igast küljest läbi mõeldud ning kõige muu hulgas peab arvestama ka mustemate ststenaariumitega. Juhul kui esineb pisimgi kahtlus selles osas, et kohustuse täitmine võib mingil põhjusel võimatuks osutuda, tasub laenamisest loobuda ning otsida rahalise ressurssi hankimiseks muid alternatiive. Lõpliku laenuotsuse tegemiseks tasub läbi kaaluda kõik selle negatiivsed ja positiivsed omadused.

 

Kiirlaenude plussid ja miinused

Plussid:

 • laenu saab kätte väga kiiresti;
 • tagatist ei küsita;
 • raha laekub kõikidel nädalapäevadel;
 • mõnel juhul võib lepingutasu olla 0%;
 • laenu on võimalik saada kodust lahkumata.

 

Miinused:

 • laenu tagastamise tähtajad on lühikesed;
 • pakutav intress on kiirlaenude puhul keskmisest kõrgem;
 • väiksemad laenusummad pisendavad raha kasutusvõimalusi märgatavalt;
 • laenu saamine võib olla liiga lihtne, mis tähendab suuremaid ahvatlusi.

 

Millistest krediidiasutustest on võimalik saada kiirlaenu?

Kiirlaen kuulub alternatiivsete krediiditeenuste hulka, mistõttu ei ole seda võimalik saada klassikalistest suurpankadest. Küll aga on kiirlaenude spetsialiseerunud väiksemad laenuandjad, kes rahvasuus on endale külge pookinud kiirlaenukontori nimetuse. Kuigi tegemist ei ole just kõige positiivsemat alatooni omava hüüdnimega, on kiirlaenudel sellegipoolest väga suur tarbijaskond, millest tulenevalt on sellise teenuse pakkujate seas valik küllalt lai.

Rohke teenusepakkujate arv annab tarbijale võimaluse valiku tegemiseks ning küllaltki tihe konkurents aitab seejuures positiivse nähtusena laenamise hindasid reguleerida. Sisuliselt ongi võimalik leida kaht tüüpi pakkujaid – kiirlaenudele spetsialiseerunud krediidiandjad ning nišipangad, kes pakuvad kiirlaenu kõrvalteenusena muudele tarbimislaenudele lisaks.

Laenupakkujatega tutvumiseks soovitame pilgu peale visata ka Laenukompassi poolt läbiviidud kiirlaenude turu uuringule.

Kiirlaenude puhul eksisteerib oht sattuda sellise laenuandja otsa, kelle äriidee on püstitatud kõrgete teenustasude küsimisele. Selliste eest tasub end eemale hoida ning parim viis selle saavutamiseks on mõistagi korraliku eeltöö tegemine. Seega rõhutame, et intressi – ning teiste kõrvalkulude võrdlus ning paindlike laenutingimuste olemasolu peavad olema need, mida teenusepakkuja valimisel eriti hoolikalt jälgida.

 

Soodsaimad laenuandjad 2021

Laenuvõrdlusportaali kiirlaenud.ee andmetel on käesoleva aasta soodsaimad laenuandjad:

 1. Raha24 kiirlaen – KKM 27,24%
 2. Smsraha
 3. Monefit
 4. Credit24
 5. Ferratum

Enne taotlemist soovitame läbiviia omapoolse turu uuringu samuti läbi, sest olukord turul võib muutuda nädalatega.

 

Millistele tingimustele peab vastama kiirlaenu soovija?

Nagu iga krediiditoote puhul, on kindlaksmääratud nõuded vaja täita ka selleks, et kiirlaenu saamisele kvalifitseeruda. Põhiline on tarbija suutlikkus võetud kohustus korrektselt laenuandja ees täita ning selle eelduseks on mõistagi piisava sissetuleku teenimine. Seda lihtsalt seeõttu, et vabade ning regulaarselt laekuvate finantsiliste vahendite puudumisel ei ole võimalik laenu teenindada.

Samasse kategooriasse võib liigitada ka olemasolevad kohustused, sest tark laenamine eeldab, et kõik finantskohustused kokku oleksid uue laenumakse lisandumist silmas pidades endiselt jõukohased. Laena targalt põhimõtted tähendavad sisuliselt, et mistahes kohustusi tuleb võtta endale mõistuse piires ning selle tegemise aluseks on aus hinnang enda reaalsele maksevõimele. Laenamise hea tava järgmine eeldab, et optimaalne kohustuste hulk võiks moodustada mitte rohkem kui 40% Sinu igakuistest sissetulekutest.

Laenudest rääkides on alati olnud kuum teema maksehäired. Kuigi kiirlaenu puhul võib tunduda, et seda antakse ükskõik kellele, siis päris nii lihtne asi siiski pole. Nimelt on varasem maksekäitumise ajalugu oluline ka seda tüüpi laenusid väljastavatele asutustele, mis tähendab, et kui Sul on võlgnevustega olnud lähedasi kokkupuuteid, siis tõenäoliselt laenu ei anta. Nimelt kantakse võlgadega seotud info teatud tingimuste täitmisel avalikku maksehäireregistrisse.

Maksehäire registri näol on tegemist tegemist nn musta listiga, mille kontrollimine aitab laenuandjatel välistada raha andmist sellistele inimestele, kes minevikus oma kohustuste täitmisega on hätta jäänud. Tasub meeles pidada, et isegi juhul, kui võlad on juba kustutatud ehk maksehäired ei ole enam aktiivses staatuses, on märge veel mingi aja jooksul nähtav ning see võib laenu saamisel takistuseks osutuda.

Spetsiaalsed krediidihinnangu määramise algoritmid positsioneerivad laenuotsuse tegemise protsessis kliendi automaatselt kõrge riski kandjaks, kui maksehäirete registris on vastav kanne sees. Seega – kui plaanis on kasutada krediiditeenuseid, siis taoliste hinnangute saamise vältimiseks on kasulik oma finantsalane maine puhtana hoida!

Üldiselt lähtuvad laenuandjad oma krediidipoliitikas kõikide osapoolte huvidest ning tegelikult võib öelda, et otsus laenu mitte väljastada on signaaliks rumalate finantsotsuste vältimise seisukohalt. Seega on negatiivne otsus laenutaotlusle seotud otseselt tarbija enda heaoluga olukorras, kus laenamise soovil ei ole suurt seost läbimõeldud laenamisega. Rutakalt tehtud otsusused võivad suure tõenäosusega viia makseraskuste tekkeni ning seda peaks püüdma iga hinna eest vältida.

 

Millised kulud kaasnevad kiirlaenu kasutamisega?

Teatavasti on kiirlaenud tuntud oma keskmisest kõrgemate intressikulude poolest, mis võivad kohtati ulatuda isegi 30-40% piirist kõrgemale. Kui tavaliselt saab laenu kogukulu hinnata krediidi kulukuse määra ehk KKM võrdlusega, siis kiirlaenude puhul ei pruugi see metoodika tavapäraseid tulemusi anda. Kiirlaenude puhul näiteks ei pruugi väiksemate summade tagastamistähtaeg olla pikem kui 30 päeva ning see võib oma arvestusega kaasa tuua ebatäpsed andmed.

Tasub teada, et sageli on esimene kiirlaen teenustasuvaba ehk sisuliselt ei küsita raha kasutamsie eest täiendavalt tasu. Seesuguseid pakkumisi tehakse uutele klientidele ning nende eesmärgiks on peamiselti püsikundede saamine. See tähendab, et teenusega rahule jäädes loodetakse korduvlaenajate hulka kasvada. Iseenesest ei ole sellises laenupoliitikas midagi halba, kuid alati tasub silmas pidada seda, kui kallist hinda tuleb iga jägneva laenu kasutamise eest maksta.

Teine levinud kulu, mis kiirlaenude kasutamisega sageli kaasneb, on lepingu haldustasu. See lisatasu määratakse reeglina nendele klientidele, kes kasutavad krediiditeenust sagedalt, mis tähendab, et see võib olla seotud laenuandja juures püsiva konto omamisega. Mõnel juhul võib haldustasu olla seotud ka laenu väljastamisega, mis tähendab, et iga pangaarvele “tellitud” ülekanne toob endaga kaasa lisakulu, mis võib väikeseid laenusummasid arvestades märkamatult kujuneda üpriski kopsakaks väljaminekuks.

 

Kas kiirlaenu saamisel on oluline tagatisvara olemasolu?

Kiirlaen on krediiditeenuste turul pakutavatest toodetest üks vähenõudlikumaid. Selleks, et laenu saada, piisab vaid sissetulekust ning korrektsest maksekäitumisest. Kui suuremate laenusummade puhul võib olla teatud juhul vajalik lisatagatise olemasolu, siis kiirlaenude puhul seda nõuet üldiselt ei esine. Seega oleks vastus küsimusele: EI, kiirlaenu kasutamisel ei ole tagatisvara olemasolu tähtis!

Üldistatult võib öelda, et kiirlaen on hea viis võimalikult riskivabaks laenamiseks – oma kinnisvara ei pea pantima, sest välja laenatavad rahasummad ei ole selle nõudega proportsioonis. Muidugi peab arvestama, et võlg on võõra oma ning kohustus tuleb laenuandja ees igal juhul täita. Laenu tagasimaksetega hilinemise korral on laenuandjate käsutuses aga muud hoovad. Tasub meeles pidada, et viivised ning leppetrahvid on kiirlaenude puhul tavalaenudega võrreldes märksa soolasemad!
Kui kiiresti on võimalik raha pangakontole saada?

Kiirlaenude põhimõte on järgmine: raha laekub pangakontole mõne hetkega. Laenu saamise loogika on loodud toimima väga lihtsana, kuna peale esialgsete andmete edastamist laenuandjale piisab sisuliselt vaid ühest klikist, et raha arvele laekuks.

Esmakordsel laenamisel küsib laenuandja sageli pangakonto väljavõtet. See on vajalik veendumaks, et kliendil on olemas maksevõime ehk suutlikkus võetud kohustus laenuandja ees korrektselt täita. Seega esimest korda taotlust esitades võib arvestada siiski mõningase ajakuluga.

Hea on teada! Esita taotluses alati esimese küsimise peale kõik andmed, mida laenuandja Sinult nõuab. Selliselt toimides on võimalik vältida olukorda, kus laenuhaldur peab helistama ning puuduvad andmeid täpsustama. Selliselt toimides võidad aega ning saad aidata kaasa võimalikult kiirele raha laekumisele enda pangaarvel.

 

Laenutaotleja nipinurk!

Nagu ikka kombeks on, võtame finantsalase tarkuse kinnistamiseks olulised teemad lühidalt kokku. Selleks, et kiirlaenude kasutamine kulgeks murevabalt, soovitame järgida alljärgnevaid õpetussõnu:

 • laena raha vaid siis, kui see on hädavajalik;
 • lähtu enda maksevõime hindamisel reaalsest finantsolukorrast;
 • laenuandjale esita oma sissetulekute ja kohustuste kohta üksnes tõesed andmed;
 • ära varja olulisi fakte olemasolevate kohustuste osas;
 • veendu, et oled kõikidest lepingutingimustest õigesti aru saanud;
 • küsimuste tekkimise korral ära pelga laenuhalduri poole pöördumist;
 • suhtu oma kohustuste tätimisse vastutustundlikult;
 • võlaohu tekkides ära peida pead jaanalinnu kombel liiva alla.

 

Laenamine peaks alati olema kaalutletud tegevus! Krediiditeenuste kasutamisel jääb lõplik vastutus alati tarbijale. Ära kunagi sõlmi laenulepingut esimese ettejuhtuva teenusepakkujaga ning veendu alati, et kõik lepingus määratud tingimused oleksid Sinu vajadustega kooskõlas!

Autorist lähemalt

Autorist lähemalt

Tarbimislaenud.ee on sõltumatu portaal, mis seletab lahti tarbimislaenudega seonduvad põhimured ja küsimused. NB! Tarbimislaenud.ee ei paku finantsteenust ning me ei võta külastajate ees vastutust finantsotsuste langetamise eest.

Sisukaart